PSYKOTERAPI

REJSEN HJEM

Psykoterapi

Coaching

Circling

 

Elisabeth Damkiær

 

Når vi tør se os selv

og alle vores mere eller

mindre velkomne sider i øjnene

bliver vi mere hele,

ligevægtige og rummelige mennesker

 

PSYKOTERAPIEN

 

Psykoterapi er en proces som giver dig mulighed for selvindsigt, viden om dine måder at takle forskellige livssituationer på og oplevelsen af at du har et valg. I det øjeblik du bliver bevidst om og accepterer din aktuelle proces, vil det blive starten på en forandring, og det vil mærkes i dine relationer.

 

Allervigtigst er nuet og nærværet, for al udvikling sker gennem nærende relationer. Som psykoterapeut med en helhedsorienteret bevidsthed har jeg en bred vifte af redskaber, dog er det altid nuet og nærværet der er omdrejningspunktet og vi tager udgangspunkt i din konkrete situation.

 

 

Sårbarhed og styrke

Barnet udvikler sig gennem relationer, og som voksne er vi stadig præget af de relationer vi er formet af som børn. Er vi blevet lyttet til og mødt med accept og et åbent hjerte, eller er vi mødt med afvisning og bebrejdelser, når vi rakte ud? Det har i høj grad formet vores forhold til os selv, vores eget hjertes åben- eller lukkethed og evnen til at rumme sårbarheden.

 

At være sårbar er ikke svaghed. Sårbarhed er tværtimod evnen til at være lydhør, loyal og sand overfor sig selv. Det er en styrke. Hvis sårbarhed fortrænges af foreksempel overdrevet kontrol eller overansvarlighed, som det så ofte sker, så mistes også grundlaget for positive følelser som kærlighed, tillid, glæde og kreativitet.

 

Det er gennem nærværet i den tillidsfulde relation, at vi som voksne har mulighed for at opdage og udforske vores eget forhold til os selv og finde ind til et mere oprigtigt og friere jeg.