PSYKOTERAPI

Psykoterapi i København K

ELISABETH DAMKIÆR 

Psykoterapeut MPF 
https://www.facebook.com/rejsenhjem.dk

Om min terapeutiske tilgang


Min tilgang til terapien er helhedsorienteret. Via min uddannelse som ID-psykoterapeut bygger jeg på et bredt grundlag omfattende både kognitive, kropsterapeutiske, psykodynamiske og adfærdsmæssige, eksistentielle, humanistisk/ ressourceorienterede, systemiske og transpersonelle tilgange (forstået som kontakten med vores dybeste væren). 


De metoder jeg anvender er ud over samtaleterapi også eksistentiel terapi, mindfulness, gestaltterapi, kropsterapi og traumeterapi. Krop, tanke og følelser hænger sammen og påvirker hinanden gensidigt. Denne genkendelse af sammenhænge er i sig selv en kilde til indre balance og livskvalitet.


Et alsidigt grundlag er fundamentet for at arbejde både i dybden og i bredden med udviklingen af dine ressourcer, din indre balance og livskvalitet. 


Forskellige tilgange til terapien er en fordel, fordi mennesker er forskellige. Nogle er meget styret af tanker, andre mere af følelser og andre igen er mere instinktive. Det er væsenligt at du bliver mødt, som den du er.KONTAKT

Ring eller sms

31 20 25 20

 Smertefulde / traumatiserende oplevelser, stress, bekymringer eller sorg behøver ikke sætte sig fast. Du kan tværtimod komme styrket og fornyet gennem en krise, hjem til et sandere 'jeg'.