PSYKOTERAPI

Psykoterapi i København K

ELISABETH DAMKIÆR 

Psykoterapeut MPF 

Hvorfor psykoterapi


Alle oplever svære perioder undervejs i livet - perioder hvor man mister fodfæste, retning eller fornemmelsen af hvordan man kommer videre. 


Det allerbedste du kan gøre for dig selv er at tage dine sansninger og følelser alvorligt og lytte til dem.  Følelser skal ikke undertrykkes og smertefulde / traumatiserende oplevelser, stress, bekymringer eller sorg behøver ikke sætte sig fast. Du kan tværtimod komme styrket og fornyet gennem en krise, hjem til et sandere 'jeg'.


En krise kan også blive en anledning til at arbejde med sig selv og mærke hvordan psykoterapien er en form for selvomsorg og styrker livskvaliteten.Kontakt mellem hoved og krop

 tanker, følelser og sansninger 


Psykoterapien foregår ikke alene som samtaleterapi. Vi inddrager også gerne dine drømme, når de byder sig. Disse fine budbringere fra underbevidstheden kan give dig indsigt og gøre dig klogere på digselv. Derudover indrager jeg også opmærksomhed på kroppen og åndedrættet som redskab til selvforståelse og selvregulering. Åndedrættet kan forbedres gennem meditation, og derudover er meditation også et af redskaberne til at skabe kontakt mellem hovedet og kroppen.


Kontakten til kroppen er i det hele taget et vigtigt redskab til at forstå, mærke og fornemme sig selv og kunne give udtryk for sine tanker, følelser og behov. Forbindelse mellem hoved og krop, hjerte og mavefornemmelse giver os både adgang til intuitionen og kontakt med vores tilstand. 


Vejrtrækningen er en direkte adgang til kroppen. Vi holder vejret, når vi bliver forskrækkede eller utrygge. Brystkassen kan blive nærmest låst og ufleksibel som følge af perioder levet under pres. Vi kan - mere eller mindre utilsigtet - lukke af for vores følelser for at beskytte os selv imod den psykiske smerte i at blive såret. Vi gør det for at passe på os selv, men resultatet er jo at vi også beskytter os selv mod at "lukke lyset ind". 


Der er store gevinster ved at genfinde kontakten til kroppens signaler:  Vi kan lære at mærke stress-signaler, så vi kan nå at standse op før vi brænder sammen. Vi kan lære at mærke en kedafdethed i stedet for at lade den vokse i det skjulte og komme ud i frustration og vrede. Vi kan lære at mærke hjertets ufattelige potentiale for udvidelse og rummelighed. Om terapiforløb


Det psykoterapeutiske rum bygger på tillid og tryghed. Derfor er det vigtigt at relationen mellem os er god. Under den første session finder vi ud af om du vil fortsætte i et forløb. Det er som regel en fordel at indgå i et terapiforløb, for det er i tiden imellem de enkelte sessioner, at du har mulighed for at omsætte det du har bearbejdet i terapien i din hverdag. Derfor bør der ikke gå mere end 2 uger imellem de første gange. Terapiforløb på 3-4 gange kan være tilstrækkeligt, hvor der er tale om en mindre problematik. Er der tale om en dybere, anbefaler jeg et længere forløb med mere dybdegående psykoterapeutisk arbejde. Nogle klienter oplever rent faktisk så meget livskvalitet ved at gå i terapi, at de vælger at gå i forløb over flere år.


Under den første session undersøger vi, hvad du ønsker at få ud af terapien. Måske ved du det allerede, når du henvender dig, eller du finder frem til det i terapien. 


Min funktion som din psykoterapeut er at være den opmærksomme, nærværende støtte, som hjælper dig med at finde din vej og bidrager med de redskaber du måtte få brug for på rejsen.

REJSEN HJEM

Henvendelse:

31 20 25 20


Klinik mellem Botanisk Have og Søerne

Elisabeth Damkiær

Det psykoterapeutiske rum

er din tid


Et rum til fordybelse og refleksion


Tid til dig selv