PSYKOTERAPI

Om min terapeutiske tilgang


Forskellige tilgange til terapien er nødvendig, fordi mennesker er forskellige. Hvor nogen er meget styret af tanker, er andre mest drevet af følelser og andre igen handler mere instinktivt. Derfor giver det ingen mening at anvende den samme metode på alle mennesker. De metoder jeg anvender kan derfor, ud over samtaleterapi, omfatte eksistentiel terapi, mindfulness, gestaltterapi, kropsterapi og traumeterapi. 

Det er væsentligt, at du bliver mødt på dine behov, og som den du er.


Min tilgang til terapien er helhedsorienteret.

Krop, tanke og følelser hænger sammen og påvirker hinanden gensidigt. Genkendelsen af disse sammenhænge i ens eget liv, viser sig gang på gang at være en kilde til indre balance og livskvalitet for et menneske. 


Som ID-psykoterapeut bygger jeg således på et bredt grundlag omfattende både kognitive, kropsterapeutiske, psykodynamiske og adfærdsmæssige, eksistentielle, humanistisk/ ressourceorienterede, systemiske og transpersonelle tilgange (forstået som kontakten med vores dybeste væren).


Sagt på en anden måde, vi vil tale sammen for at sætte ord og forståelse på din situation. Derudover vil du også få redskaber til f.eks at komme i kontakt til din krops signaler, så du kan blive bedre til at lytte til din krops budskaber til dig. Kontakt til kroppen er dit uundværlige redskab for at lære at undgå stress i hverdagen og selve nøglen til at blive mere sand overfor sigselv.


Vi vil altid tage udgangspunkt i nuet, dvs de tanker og følelser, der lever i dig lige nu. Jeg vil indimellem spørge ind til tidligere hændelser i dit liv, hvor det giver mening for at skabe bevidsthed og forståelse for dig selv og for din nuværende situation.


Jeg vil inddrage psykologien for at skabe forståelse for almentmenneskelige psykologiske forhold. Det kan f.eks. være belysning af de eksistentielle grundvilkår døden, aleneheden, friheden (at vi ikke kommer uden om at foretage valg /fravalg) og meningsløsheden (at vi før eller siden vil opleve behovet for selv at skulle skabe mening med livet). Det ligger i ordet grundvilkår at der er vilkår vi som mennesker ikke kommer udenom i livet. På et tidspunkt må vi forholde os til dem, og når først vi gør det bliver livet og vilkårene lettere.


Under tiden kommer klienter til mig fordi en voldsom begivenhed fylder for meget og er svær at rumme. I de situationer arbejder vi efter SE-metoden med traumeterapi, som er en nænsom måde at bearbejde og frigøre sig fra en voldsom begivenh på.


Et alsidigt grundlag er på den måde fundamentet for at vi kan komme i dybden og bredden med udviklingen af dine ressourcer, din indre balance - din livskvalitet. KONTAKT

Ring eller sms

31 20 25 20

 Smertefulde / traumatiserende oplevelser, stress, bekymringer eller sorg behøver ikke sætte sig fast. Du kan tværtimod komme styrket og fornyet gennem en krise, hjem til et sandere 'jeg'.