Om indre ro


Indre ro gennem kontakt mellem hoved og krop

- tanker, følelser og sansninger Vejen til indre ro

går både igennem

tanker, følelser og sansningerTanker

Måske har du oplevelsen af at dine tanker kører med dig? Er det også stort set de samme tanker, der går igen dag efter dag? I så fald er der slet ikke noget ualmindeligt ved det. Tanker kommer og går som skyer på himlen, og det kan vi ikke  forhindre dem i. Derimod kan vi i høj grad blive herre over hvad vi gør ved det, og hvordan vi håndterer de "forstyrrende tanker".


"Monkeymind" er en rigtig god betegnelse for hjernens konstant springende aktivitet. Tankerne er virkelig som en abe, der fuld af energi og leg, i drilleri og nysgerrighed, svinger sig rundt i ens hoved som i en legeplads hvor alt er tilladt. Det er ingen god ide at prøve på at dressere aben. Det ville, hvis det var muligt, også blive en udmattende øvelse og en sørgelig abe. Det bedste vi kan gøre er at lære at håndtere aben, blive ven med den. Det er der flere metoder til. Jeg vil her blot nævne den første, som er udgangpunktet for at det skal lykkes: Vi må erkende, at vi ikke er vores tanker. Vi HAR tanker!

Og som en klog buddhistisk nonne sagde: "Du skal ikke tro på alt, hvad du tænker!"


Følelser og sansninger

Bekymringer er bare et eksempel på forstyrrende tanker, der giver årsag til indre uro. Følelser, specielt de uønskede - og i særdeleshed de undertrykte - kan også give os uro. Sansninger kan give os uro, særligt når vi af den ene eller anden grund har svært ved at være med dem. 


Derfor foregår psykoterapien hos mig også, men ikke udelukkende, som samtaleterapi. Opmærksomhed på kroppen og på åndedrættet er ligeså vigtige redskab til selvforståelse og selvregulering som tankerne er. Vejen til en varig indre ro drejer sig således også om frihed i bevægelsen mellem tanker, følelser og sansninger. 


Kontakten til kroppen er i det hele taget et vigtigt redskab til at forstå, mærke og fornemme sig selv og kunne give udtryk for sine tanker, følelser og behov. Forbindelse mellem hoved og krop, hjerte og mavefornemmelse giver os både adgang til intuitionen og kontakt med vores tilstand. Vejrtrækningen

er en af de få kropslige funktioner,

der både

fungerer automatisk og selvstyretMeditation

Meditation er et af de redskaber vi har til at skabe kontakt mellem hovedet og kroppen. Åndedrættet kan forbedres gennem opmærksomhed. 


Vejrtrækningen er en direkte adgang til kroppen. Vi holder vejret, når vi bliver forskrækkede eller utrygge. Brystkassen kan blive nærmest låst og ufleksibel som følge af perioder levet under pres. Vi kan - mere eller mindre utilsigtet - lukke af for vores følelser for at beskytte os selv imod den psykiske smerte i at blive såret. Vi gør det for at passe på os selv, men resultatet er jo at vi også beskytter os selv mod at "lukke lyset ind". Der er store gevinster ved at genfinde kontakten til kroppens signaler:  Vi kan lære at mærke stress-signaler, så vi kan nå at standse op før vi brænder sammen. Vi kan lære at mærke en kedafdethed i stedet for at lade den vokse i det skjulte og komme ud i frustration og vrede. Vi kan lære at mærke hjertets ufattelige rummelighed og potentiale. Vi kan finde ind til en mere varig indre ro med en oplevelse af at finde hjem til et dybere fredfyldt sted i os selv.

KONTAKT

Ring eller sms

31 20 25 20

En krise kan også blive en anledning til at arbejde med sig selv og mærke hvordan psykoterapien er en form for selvomsorg der styrker livskvaliteten